Shopping Cart

No products in the cart.

Kampaaniate tingimused
1. KORRALDAJA
1.1 Kampaaniad toimuvad Leedi.ee e-poes.
Kampaaniaid korraldab FLD Service OÜ, registreeritud asukoht Lõunakivi, Paatsalu küla, Pärnumaa, registrikood 16191870, e-post info@leedi.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. KAMPAANIATES OSALEMISE REEGLID
2.1 Kampaaniad toimuvad Leedi.ee erootikapoe e-poes. Kampaaniate teadaanded avaldatakse sotiaalmeedia kontodel Facebookis ja Instagramis.

2.2 Kampaanias osalemiseks tuleb esitada ja tasude tellimuse eest aadressil leedi.ee/e-pood

2.3 Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad Eesti Vabariigi elanikud. Kampaanias ei saa osaleda FLD Service OÜ töötajad.

2.4 Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.

3. AUHIND JA AUHINNA JAGAMINE
3.1 Kõik kampaanias osalevad isikud saavad allahindluse Leedi.ee e-poes.

3.3 Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

3.4 Juhul kui Kampaanias osaleja loob mitu kontot, on Korraldajal õigus need blokeerida ning auhinda mitte üle anda.

4. MUUD TINGIMUSED
4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt FLD Service OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Kampaania raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, Kampaaniaga seotud info ja muu turundusliku materjali edastamiseks.

4.2 Isikuandmeid säilitatakse 36 kuud alates kampaania algusest.

4.3 Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Kampaania veebilehe vahendusel.

4.4 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.5 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega “Leedi.ee kampaania” käesolevates tingimustes toodud meiliaadressile. FLD Service OÜ lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.